Specialmaterial
För elever som har lång förankringstid, svårt att bilda begrepp eller har låg motivation krävs speciellt material. Det skall vara mycket konkret och bygga på förhållandet bild och begrepp.

Spelkort
Uppgiftskort med svar på baksidan. Behandlar naturliga tal, tal i bråkform, klockan och additionstabellen. Här visas kopplingen bild - talskrivning - talläsning

Tallinjen
Här gäller talraden, som har kopplats till föremål, i detta fall personer. Vid addition eller subtraktion upplever eleverna antalet på ett tydligare sätt när bilden kopplas till siffra.
OH-Materiel
Materialet är av genomskinlig plast och skivorna kan läggas ovanpå varandra på en OH-projektor. Här belyses sambandet mellan bråkform - procentform - decimalform inom talområdet 0-1. Man kan med kortens hjälp dels klargöra del av område dels del av mängd.
Tabellkort
Här visas de 15 svåraste uppgifterna i multiplikationstabellen med svaret på baksidan. varje elev har en triangel och uttrycken stryks vart efter som de behärskas.