Exempel på åtgärdsblad för skolår 7-9

Åtgärdspärmarna med övningsblad används för att avhjälpa de brister som upptäcks i månadsproven.

Med hjälp av övningsbladen som ansluter till månadsproven punkt för punkt övar eleverna de erforderliga momenten.

Övningarna är avsedda att reda ut begrepp. De är utvalda så att de tar upp de viktigaste momenten och utformade så att eleverna snabbt ska ta sig igenom övningarna utan att tappa tråden eller tröttna.

Övningarnas struktur och ett system med ringpärm gör att läraren själv kan komplettera pärmen med egna bra övningar.


Övningarnas uppbyggnad följer i de flesta momenten följande mönster

För skolår 1-3 finns en gemensam åtgärdspärm. För skolår 4, 5 och 6 finns en pärm för varje år. För skolår 7-9 finns en gemensam pärm.

Klicka på bilden för förstoring
Klicka för att förstora
Klicka för att förstora
Klicka för att förstora
Klicka för att förstora