Exempel på protokollslistor

De tre översiktslistorna, som följer med materialet kan användas för att få information om kunskapsläget för enskilda elever och för klassen som helhet. Listorna ger lärare och elever en god översikt.

Markeringslista för eleven. När eleven får tillbaka de rättade månadsproven, för de själva in sina plus- och minusmarkeringar i rätt månadskolumn på listan punkt för punkt. Eleverna blir på så sätt medvetna om stoffets struktur och om sina egna kunskapsluckor.

Analyslista för lärare. Listan fylls i av läraren vid tillfällen under läsåret eller varje månad. den ger klar information om var de enskilda eleverna har sina svårigheter och om vilka elever som är i behov av särskilda åtgärder. Den visar också vilka moment som behöver tas upp med klassen i helhet.

Resultatlista (ej med på bild) kan användas för att beskriva klassens ma-profil.

Klicka för att förstora Markeringslista för elever
Klicka för att förstora Analyslista för lärare
Klicka på bilden för förstoring