Exempel på diagnos (månadsprov) för skolår 6
Klicka för att förstora

I slutet av varje månad september - april genomför alla elever ett månadsprov. Varje månadsprov består av två A4-sidor med uppgifter från samtliga 30 punkter. Innehållet i uppgifterna stegras eller varieras från månadsprov till månadsprov inom varje punkt. Direkt till månadsproven kan sedan övningsbladen anslutas punk för punkt, om övning visar sig nödvändig.

Ett månadsprov genomförs av de flesta elever på ca 40 minuter, när de blivit vana vid proven. Elever som så önskar kan få hjälp under provtillfället. Frågor som kräver ingående förklaringar eller är gemensamma för flera elever utreds vid senare tillfälle. Läraren markerar på månadsprovet vilken uppgift eleven fått hjälp med. Att få hjälp under ett prov är för många elever en positiv upplevelse och befrämjar inlärningen. Dessutom sker en avdramatisering av provtillfället.

Klicka på bilden för förstoring
Klicka för att förstora